Sotenäs Filmstudio / Kulturhuset Hav & Land

Sotenäs Filmstudio

Sotenäs filmstudio är en populär filmförening vars syfte är att visa kvalitetsfilm.
Filmstudion är en del av Sveriges Förenade Filmstudios, SFF, som har lokala filmstudios på ett hundratal orter i landet. 
För att kunna gå på filmstudions visningar måste du bli medlem. Medlemskort löses terminsvis i samband med filmstudions visningar. 

Ett terminskort gäller för 6 filmer och kostar 250 Kr.
Mer information om medlemsskap och filmprogrammet finner du på https://sotenas.filmstudio.se