Om föreningen / Kulturhuset Hav & Land

Om föreningen

Folkets Hus-föreningen bildades 1904
Offentliga lokaler var ovanliga på den här tiden. Därför ville många  hyra i Folkets Hus. Ett visst nöjesutbud fanns också. Man visade film och amatörteatersällskapet framförde sina uppsättningar. Dans anordnades en gång i veckan, t.ex. hyrdes lokalerna ut till ”ungdomen för anordnande av Bal” den 7 oktober 1912. De fick hyra för 10 kr (=ca 240 kr i dagens penningvärde). Uthyrningen omgavs av restriktioner. Rusdrycker fick inte förekomma och det måste finnas vakter som såg till att inget bråk förekom samt ”avsluta kl 6 på morgonen”. Så nog kunde det festas även på den tiden! Föreningen Kooperativas första möte hölls den 10 december 1904.  Man beslutade att starta en byggnadsförening med avsikt att bygga ett Folkets Hus. År 1909 stod huset färdigt vid torget i Hunnebostrand. De som gjorde detta möjligt var Kooperativa Föreningen Granit, som avsatte en grundfond, Verdandilogen Ny Tid som sålde tomten och tecknade andelar för köpesumman samt alla de personer som antingen köpte andelar eller gjorde dagsverken på bygget utan annan ersättning än en andel. Det var en stor händelse när den kvinnliga agitatorn Kata Dahlström gästade föreningen 1908 och köpte en andel – nummer 96.

1920 skaffade föreningen en egen biograf med all utrustning och 1931 investerade man i en ljudfilmsapparat. Huset byggdes ut första gången 1925. En grundlig renovering samt ytterligare en utbyggnad gjordes 1955.

Nytt hus 1996
Redan på föreningens årsmöte i februari 1937 lämnade Torsten Olofsson in en framåtsyftande motion. Han menade att föreningen borde planera för ett nybygge. Han var före sin tid, först 58 år senare påbörjades bygget av ett nytt modernt Folkes Hus som är integrerat med Hunneboskolan och Folkets Park! Huset invigdes den 1 mars 1996 och är ett kreativt centrum och mötesplats för alla. Här finns samlingslokaler av varierande storlek, biograf, scen, lektionssalar, ungdomsgård och bibliotek. Föreningen erbjuder fritids- och kulturaktiviteter av god kvalitet samt arbetar aktivt för samhällsutvecklingen och engagerar lokalbefolkningen i utvecklingsfrågor samt är en resurs för det lokala näringslivet.

Folkets Park  
Redan 1923 tog drömmen om en folkpark fart och tio år senare, den 29 april 1933, slog Folkparken upp sina portar för första gången.  Denna, den första danskvällen, skulle följas av många fler. Det var dock inte självklart från början. Det fanns ett stort motstånd mot parken från kyrkligt håll. Med tiden löste sig det hela och verksamheten kom igång. Under krigsåren 1939-45 gick verksamheten på sparlåga, men 1947 strömmade publiken åter till. Parkverksamheten utvecklades mycket i mitten av 1950-talet och publiksiffrorna ökade stort.

Under natten till den 28 juli 1963  brann den gamla dansrotundan ner till grunden. En ny dansbana byggdes dock upp och nya framgångsrika år följde under 1960-talet. Därefter har det gått både upp och ner. På 2000-talet har flera entreprenörer försökt att blåsa liv i parken, men misslyckats. Under 2013 har ett projekt kallat DRT, den röda tråden, pågått. Resultatet av projektet är en förstudie som undersökt och illustrerat förutsättningarna för att utveckla det stora markområde som utgör folkparken.

Publikrekordet är 11 500 personer.

Nytt namn – nya framtidsutsikter
På årsstämman 2013 beslutade medlemmarna att föreningen skulle byta namn till Folketshusföreningen Hav och Land. Sotenäs kommun har samtyckt till att huset skall vara Sotenäs kulturhus och vi satsar nu våra krafter på att ytterligare utveckla huset och kulturutbudet.