Bli medlem / Kulturhuset Hav & Land

BLI MEDLEM! 

Som medlem i Folketshusföreningen Hav och Land utgör du en viktig roll i såväl Sotenäs kulturliv som i Hunnebostrands samhällsutveckling.  Du bidrar du till att Kulturhuset Hav och Land och Folkets park är ett kreativt centrum för alla generationer och att allmänheten erbjuds ett rikt kulturutbud av god kvalitet.  Du möjliggör du att tillhandahålla samlings-, studie-, fest – och konferenslokaler i Hunnebostrand och skapar på så vis en mötesplats för alla. Du får också inflytande i verksamheten och möjlighet att påverka dess inriktning. 

Så blir du medlem
Eftersom vi är en ekomomisk förening behöver du köpa en andel. Andelen är en engångskostnad på 100 Kr som återfås vid utträde.
Därefter tillkommer en årlig medlemsavgift på 200 Kr. Du kan betala ditt medlemskap direkt i kassan, via swish 123-276 2128 eller via
bg 544–2074 (märk insättningen med e-post+medl 2023). 

Medlemsförmåner

- Rabatterat pris på Live-opera och på hyra av lokaler

- Medlemserbjudanden, medlemsevenemang, årsmöte

- Stöd i projektansökningar och förverkligande av idéer